Maskinveien 15

Forus

Fra hardware til software.  Fra infrastruktur med rotor til infrastruktur i fiber.
Da ErgoGroup forsommeren 2010 etterspurte nye lokaler, tok vi utfordringen. Sammen med dyktige samarbeidspartnere ble ERGO-bygget, EDB ERGO bygget og til slutt Evry-bygget ferdigstilt 1.februar 2013.

 

Fakta

Byggeår
Arkitekt
Entreprenør
2013
KAP as
Kruse Smith
Totalareal 9.710m2 inkl. parkeringskjeller med 122 plasser
Type lokaler Kontor
Leietaker Evry
Beliggehet Stavanger, Forus
Adresse Maskinveien 15
   
Evry logo
«Da vi flyttet inn i huset var alt på stell. Det var ingen utestående oppgaver. Derfor kunne vi sette i gang drift med en gang. Samarbeidet er godt, og huseier responderer meget raskt på spørsmål og oppgaver rundt bygget»

Thomas Andre Løken, Quality, Security & Risk Manager
Regions South-West. 
Ulich Vogels (f. 1973)

Maskinveien 15

Foran hovedinngangen står Ulrich Vogels "House of Clouds" (2013). Det rette kunstverket for alle de som jobber i Evry og understreker et bygg som viser igjen.
Ulich Vogel bor og arbeider til daglig i Tyskland. Han fikk oppdraget med å lage et kunstverk til Maskinveien 15 og skapte House of Clouds som  er i bevegelse med sol, vind og regn. I mørket beveger de røde lysprikkene seg.  Hva kunne passe bedre for en IT bedrift med et "House of Clouds" utenfor ?