Infrastrukturen begynner å komme på plass
09.02.2015

VVA arbeidet er nå ferdigstilt og det jobbes aktivt med en ny bred internvei på området. Ny rundkjøring og gangvei fra Sola Park til flyplassen er klar, og det er nå 5 min gåavstand fra næringsområdet til terminalbygget!